प्रहरी कन्ट्रोल : १००, टोल फ्री नं.: १६६००१४१५१६
नेपा
EN
तालिम गतिविधि

Basic & Advanced Trainings (Fiscal Year 2079/080)

 

आ.ब. २०७९।०८० को घुम्ती तालिम प्राप्‍त जनशक्ति

सि.नं.

तालिमको नाम

दर्जागत विवरण

समूह

प्र.ब.ह.

प्र.ह.

प्र.स.ह.

प्र.ज.

जम्मा

अ.अ. तथा नियन्त्रण

१७

३१

१५५

२१०

भिड नियन्त्रण

१३

२४

१३४

१७५

नागरीक मैत्री

१८

६०

१९६

२८०

सुरक्षा बिशेष

१९

३१

१५२

२१०

बल प्रयोगको सिद्वान्त तथा हा.ह. प्रयोग

१६

२५

४०

१९९

२८०

आधारभुत प्रहरी कारवाही विधि विषेश तालिम

१४

५०

७१

२१५

३५०

१०

जम्मा

५५

१४२

२५७

१०५१

१५०५

४३

 

आ.व.२०७९।०८० मा हालसम्म तालिम प्राप्त संख्या

सि.न.

तालिमको नाम

दर्जा

प्र.उ.

प्र.ना.उ.

प्र.नि.

प्र.ब.ना.नि.

प्र.ना.नि

प्र.स.नि.

प्र.व.ह.

प्र.ह.

प्र.स.ह.

प्र.ज.

जम्मा

कै

OCM-Level 3

प्र.उ./प्र.ना.उ.

 

OCM-Level 2

प्र.नि.

 

प्रशिक्षक प्रशिक्षण

सि.प्र.अ.

 

बिशिष्ट ब्यक्तिको सुरक्षा

सि.प्र.अ.

 

सार्वजनिक खरिद क्षमता अभिवृद्धी

सि.प्र.अ.

 

ट्राफिक व्यवस्थापन

सि.प्र.अ.

 

Protection and Promotion of Human Right (TOT)

सि.प्र.अ.

 

सम्पति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तिय लगानी सम्बन्धी अपराध अनुसन्धान  तालिम

(प्र.उ./प्र.ना.उ./प्र.नि.)

 

अपहरण तथा शरिर बन्धक अ.अ.

सि.प्र.अ./जु.प्र.अ.

 

१०

मुलुकी फौजदारी कार्यबिधी संहिता

सि.प्र.अ./जु.प्र.अ.

 

११

MTOT

सि.प्र.अ.

 

१२

Stress management

सि.प्र.अ.

 

१३

Change management

सि.प्र.अ.

 

१४

Leadership Devlopment

सि.प्र.अ.

 

१५

counselling

सि.प्र.अ.

 

१६

Ethics and Morale

सि.प्र.अ.

 

१७

UNPOL (pre-deployment training)

सि.प्र.अ.

 

१८

समुदाय प्रहरी साझेदारी (TOT)

सि.प्र.अ.

 

१९

Research Framework training

सि.प्र.अ.

 

२०

समुदाय प्रहरी साझेदारी (TOT)

सि.प्र.अ.

 

२१

Aviation Security

सि.प्र.अ.

 

२२

अपराध अनुसन्धान

सि.प्र.अ.

 

२३

संगठित अपराध अनुसन्धान

सि.प्र.अ.

 

२४

सिनियर कमाण्ड

सि.प्र.अ.

 

२५

अभिलेख व्यवस्थापन

सि.प्र.अ.

 

२६

महिला तथा बालबालिकासँग सम्बन्धी अ.अ.

सि.प्र.अ.

 

२७

बाध्यकारी श्रम तथा मानव बेचबिखन नियन्त्रण सम्बन्धी प्रशिक्षक प्रशिक्षण (TOT)’’

सि.प्र.अ.

 

२८

TNA (Training Need Assessment)

सि.प्र.अ.

 

२९

Information Sharing and Skill Building Exercise

सि.प्र.अ.

 

३०

यौनजन्य दुर्व्यवहार निवारण (सि.प्र.अ.) अनलाईन तालिम

सि.प्र.अ.

 

३१

Negotiations Skills

सि.प्र.अ.

 

३२

शहरी ट्राफिक व्यवस्थापन

सि.प्र.अ.

 

३३

Sexual Harassment Prevention Course (Online)

सि.प्र.अ.

 

३४

INTERPOL Inovation Centre Virtual Room (ICVR) Discussion on  ChatGPT (Online)

सि.प्र.अ.

 

३५

HF/VHF/UHF Radio Device and accessories Training

सि.प्र.अ.-जु.प्र.अ.

 

३६

जवरजस्ती करणी अपराध अनुसन्धान  (Rape Case Investgation Course )

सि.प्र.अ. जु.प्र.अ.

 

३७

INTERPOL Module-1 Train The Trainer Course

सि.प्र.अ.

 

३८

एडभान्स ईन्टिलेजेन्स

सि.प्र.अ./जु.प्र.अ.

 

३९

बेसिक ईन्टेलिजेन्स

सि.प्र.अ./जु.प्र.अ.

 

४०

अनुसन्धानात्मक अन्तवार्ता

सि.प्र.अ./जु.प्र.अ.

 

४१

Road Crash Data Managent

सि.प्र.अ./जु.प्र.अ.

 

४२

अपराध अनुसन्धान

जु.प्र.अ.

२५

२८

 

४३

महिला तथा बालबालिका सँग सम्बन्धी अ.अ.

जु.प्र.अ.

२९

३१

 

४४

मानव बेचविखन तथा ओसारपसार सम्बन्धी  तालिम

सि.प्र.अ./जु.प्र.अ.

 

४५

अभियुक्तको पहिचान तथा सोधपुछ

सि.प्र.अ./जु.प्र.अ.

 

४६

कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी अ.अ.

सि.प्र.अ./जु.प्र.अ.

 

४७

ला.औ. अ.अ.

सि.प्र.अ./जु.प्र.अ.

 

४८

वाल न्याय प्रणाली कार्य विधि

जु.प्र.अ.-जवान

१३

३४

 

४९

टेलिफोन कल बिश्लेषण (CDR)

सि.प्र.अ./जु.प्र.अ.

 

५०

लागु औषध नियन्त्रण तथा अनुसन्धान (अनुशिक्षण)

(सि.प्र.अ./जु.प्र.अ.)

२०

३०

 

५१

बन्यजन्तु सम्बन्धी अ.अ.

प्र.नि.-प्र.ज.

 

५२

बिपद व्यवस्थापन आधारभूत तालिम

सि.प्र.अ.-प्र.ज.

 

५३

आर्थिक अपराध अनुसन्धान (Financial Crime Investigation)

(सि.प्र.अ./जु.प्र.अ.)

 

५४

TRS (Taining Record System) Online

(सि.प्र.अ./जु.प्र.अ.)

 

५५

पाठ्यक्रम विकाश

सि.प्र.अ.

 

५६

Communication and Reflection Methodologies on Dealing With Community

सिप्रअ,जुप्रअ

 

५७

Cyber Crime & Investigation (First Responder) Level-I 

(सि.प्र.अ./जु.प्र.अ.)

 

५८

Media Realation Training

सि.प्र.अ.

 

५९

घुम्ती प्रशिक्षण प्रशिक्षक ‘समूह  ख’ (अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण र नागरिक मैत्री सेवा तथा मानव अधिकार) (प्र.नि./जु.प्र.अ.) तालिम

प्र.नि./जु.प्र.अ.

 

६०

घुम्ती प्रशिक्षण प्रशिक्षक ‘समूह क’ (भिड नियन्त्रण, सुरक्षा र बल प्रयोगको सिद्धान्त तथा हातहतियारको प्रयोग) (प्र.नि./जु.प्र.अ.) तालिम

प्र.नि./जु.प्र.अ.

 

६१

Online Recruitment Management System

सि.प्र.अ./जु.प्र.अ.

 

६२

Cybercrime and Digital Evidence Training

जु.प्र.अ.

 

६३

हतियार ह्याण्डलिङ

जु.प्र.अ./प्र.ह./प्र.ज.

१४

१७

 

६४

कानूनी लिखत (प्रशासनिक तथा अदालति) प्रशिक्षण

जु.प्र.अ./प्र.ज.

 

६५

विशिष्ठ व्यक्तिको सुरक्षा

जु.प्र.अ.

 

६६

प्रहरी अधिकृत (प्राविधिक) आधारभूत तालिम

जु.प्र.अ.

 

६७

प्र.स.नि.(अल्पकालिन) आधारभुत

जु.प्र.अ.

 

६८

OCM-Level 1

जु.प्र.अ.

३१

३१

 

६९

सुरक्षा तालिम

जु.प्र.अ.

२९

३०

 

७०

प्रहरी विशेष कला कारवाही(कमाण्डो)

सि.प्र.अ.-.प्र.ज.

 

७१

अपराध अनुसन्धानमा ट्याकर कुकुर प्रयोग तालिम

(सि.प्र.अ./जु.प्र.अ./प्र.ह./प्र.ज.)

 

७२

प्रहरी विशेष कला कारवाही प्रशिक्षक प्रशिक्षण

जु.प्र.अ.-प्र.ज.

 

७३

प्रहरी युक्ती तथा कौशल  तालिम

(जु.प्र.अ./प्र.ह./प्र.ज.)

 

७४

कवाज प्रशिक्षक प्रशिक्षण

जु.प्र.अ./प्र.ज.

 

७५

कवाज प्रशिक्षक  प्रशिक्षण पुनर्ताजगी (जु.प्र.अ./प्र.ह./प्र.ह.) तालिम

जु.प्र.अ./प्र.ज.

 

७६

"घुम्ती प्रशिक्षण समूह (Firearms, Basic Police, Technique, Tactical Progression)

(सि.प्र.अ./जु.प्र.अ./प्र.ह./प्र.ज.)

 

७७

"वातावरण तथा वन्यजन्तु अपराध सम्बन्धी अनुशिक्षण (Orientation of Environmental and Wildlife Crime)

जु.प्र.अ./प्र.ह./प्र.ज

 

७८

FBI April Webinars (Online)

सि.प्र.अ.-जु.प्र.अ.

 

७९

Online Child Sexual Exploitation

जु.प्र.अ.

 

८०

अभिलेख व्यवस्थापन

जु.प्र.अ./प्र.ज.

 

८१

भिड नियन्त्रण तालिम

जु.प्र.अ.-जवान

१२

६०४

६२६

 

८२

प्रशिक्षक प्रशिक्षण (TOT)

जु.प्र.अ.

 

८३

बिष्फोटन पश्चातको अ.अ.

जु.प्र.अ.

 

८४

हिरासत सुरक्षा तथा कारागार व्यवस्थापन

प्र.ज. देखि प्र.व.ह.

१७

३०

 

८५

हिरासत तथा कारागार सुरक्षा अनुशिक्षण

जु.प्र.अ.

२५

३३

 

८६

आधारभुत प्रहरी कौशल

जु.प्र.अ.-प्र.ज.

 

८७

सि.स. १ Nepal Police INSAS/LSW Operational तथा Maintenance

जु.प्र.अ.-प्र.ज.

 

८८

शारिरीक तन्दुरुस्ती तथा क्षमता अभिबृद्धी प्रशिक्षक प्रशिक्षण

जु.प्र.अ. प्र.ज.

 

८९

आधारभुत प्रहरी कारबाही

जु.प्र.अ. प्र.ज.

 

९०

आर्थिक प्रशासन ग्रेड-२

जु.प्र.अ.

 

९१

समुदाय प्रहरी साझेदारी अनुशिक्षण

जु.प्र.अ./प्र.ज.

१५

३०

 

९२

Infection prevention Training

जु.प्र.अ./प्र.ज.

 

९३

फिजियो थेरापी रिफ्रेसर

जु.प्र.अ./प्र.ज.

 

९४

मानव अधिकार तथा कानुन कार्यान्वयन अनुशिक्षण

जु.प्र.अ./प्र.ज.

१४

३०

 

९५

Ms-office package

जु.प्र.अ./प्र.ज.

 

९६

Training On Case File Dicumentation

जु.प्र.अ./प्र.ज.

 

९७

DIRS

जु.प्र.अ./प्र.ज.

 

९८

System and Hardware maintance

जु.प्र.अ./प्र.ज.

 

९९

CCIS (Crime & Criminal information system)

जु.प्र.अ./प्र.ज.

 

१००

कार्यालय संचालन तथा दक्षता अभिवृद्दी

जु.प्र.अ./प्र.ज.

२४

३०

 

१०१

Graphice Design(photo shop)

जु.प्र.अ./प्र.ज.

 

१०२

Cyber Crime & Investigation (First Responder)  Level-I (सि.प्र.अ./जु.प्र.अ.) तालिम

सि.प्र.अ./जु.प्र.अ.

 

१०३

उन्नत निगरानी

सि.प्र.अ./जु.प्र.अ./प्र.ज.

 

१०४

ट्राफिक प्रशासन

जु.प्र.अ.

 

१०५

मो.सा. आउडराईडर्स

जु.प्र.अ./प्र.ज.

 

१०६

MTO

जु.प्र.अ.

 

१०७

सवारी चालक उन्नत (हलुका, हेभि)

जु.प्र.अ./प्र.ज.

 

१०८

घटनास्थल अनुसन्धान आधारभुत SOCO

जु.प्र.अ.

 

१०९

"लैङ्गिक संवेदनशील अनुसन्धान तथा सञ्चारका सिप  तालिम"

(जु.प्र.अ./प्र.ह./प्र.ज.)

 

११०

आधारभूत प्रहरी कारवाही विधि प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम’’

(जु.प्र.अ./प्र.ह./प्र.ज.)

 

१११

आधारभूत प्रहरी कारवाही विधि तथा कौशल (पुनर्ताजगी)

(जु.प्र.अ./प्र.ह./प्र.ज.)

 

११२

घटनास्थल अधिकृत पुनर्ताजगी (Refresher Training for Scenes of Cirme Officers) )

(जु.प्र.अ./प्र.ह./प्र.ज.

२०

 

११३

हातहतियारको समस्या पहिचान एवं आधारभूत मर्मत

(प्र.स.नि./प्र.ज.

 

११४

कर्मचारी प्रशासन तथा अभिलेख व्यवस्थापन

जु.प्र.अ.

 

११५

नयाँ प्रविधि युक्त संचार

सि.प्र.अ.,जु.प्र.अ.

 

११६

प्रहरी युक्ति तथा कारवाही प्रशिक्षक प्रशिक्षण

(जु.प्र.अ./प्र.ह./प्र.ज.)

 

११७

"दमकल, वाटर क्यानन् चालक तथा अप्रेटर

(जु.प्र.अ./प्र.ह./प्र.ज.)

 

११८

भण्डार व्यवस्थापन

जु.प्र.अ.

 

११९

नागरिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी प्रशिक्षक प्रशिक्षण अनुशिक्षण

(जु.प्र.अ.)

१०

 

१२०

जघन्य कसूरको घटनास्थल सुरक्षा

(जु.प्र.अ.)

११

१३

 

१२१

PMIS

जु.प्र.अ./प्र.ह./प्र.ज.

 

१२२

मानव बेचविखन तथा ओसारपसार अ.अ.

जु.प्र.अ./प्र.ह./प्र.ज.

२९

 

१२३

श्रव्य दृश्य आधाभूरत तालिम

जु.प्र.अ./जवान

 

१२४

HF Mail तथा Less Paper

जु.प्र.अ./जवान

 

१२५

Inventory Management System

जु.प्र.अ./जवान

१०

२२

 

१२६

हातहतियार मर्मत तथा संभार पुनर्ताजगी

(प्र.ह./प्र.ह.)

 

१२७

ट्राफिक नियन्त्रण तथा रेखाचित्रण

प्र.ह./प्र.ज.

 

१२८

अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण

प्र.ह./प्र.ज.

२७

३२

 

१२९

महिला तथा बाल बलिकासंग सम्बन्धित अपराध अनुसन्धान

प्र.ह./प्र.ज.

२६

३०

 

१३०

औठा छाप (पुनर्ताजगी) अनुशिक्षण

प्र.ह./प्र.ज.

 

१३१

Orientation Course on Fingerprint & Automated Fingerprint Identification System (AFIS)

प्र.ह./प्र.ज.

 

१३२

वाल न्याय प्रणाली कार्य विधि

प्र.ह./प्र.ज.

 

१३३

अंगरक्षक तालिम

प्र.ह./प्र.ज.

 

१३४

विमानस्थल सुरक्षा गार्ड अनुशिक्षण

प्र.ह./प्र.ज.

२०

३०

 

१३५

विमानस्थल सुरक्षा

जु.प्र.अ.

 

१३६

घटनास्थल अनुसन्धान सहायक

प्र.ह./प्र.ज.

३२

३४

 

१३७

व्यक्तिगत सुरक्षा

जु.प्र.अ./प्र.ह./प्र.ज

२२

३४

 

१३८

बिष्फोटक पदार्थ तथा ह्याण्डलिङ्ग सचेतना क्याप्सुल कोर्ष  तालिम

( सि.प्र.अ./जु.प्र.अ./प्र.ह./प्र.ज.)

 

१३९

नक्सा अध्ययन

( सि.प्र.अ./जु.प्र.अ.)

 

१४०

कुकुरद्वारा मानव खोजी तथा उद्धार

(सि.प्र.अ./जु.प्र.अ./प्र.ह./प्र.ज.)

 

१४१

TRS (Taining Record System)

जु.प्र.अ./प्र.ह./प्र.ज

 

१४२

प्रहरी कारवाही तथा मानव अधिकार

जु.प्र.अ./प्र.ह./प्र.ज

 

१४३

Traffic Voilation Record System (TVRS) Software Training

जु.प्र.अ./प्र.ह./प्र.ज