प्रहरी कन्ट्रोल : १००, टोल फ्री नं.: १६६००१४१५१६
नेपा
EN
सामुदायिक प्रहरी

 

सामुदायिक प्रहरीको गतिबिधी:- समुदायस्तरमा अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखी देहायका गतिबिधिहरू उल्लेख गरीएको छ ।

(क) हाल संचालित केन्द्र एवं कार्यरत जनशक्ति जम्मा संख्या                                             

जम्मा सामुदायिक सेवा केन्द्र                                                  – १६

सक्रिय सामुदायिक सेवा केन्द्र                                                – १६

सामुदायिक सेवा केन्द्रमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरू                – २७

 (ख) समुदाय  प्रहरी साझेदारी अन्तर्गतका जनचेतनामुलक  क्रियाकलापहरु

सि.नं विवरण जिल्लागत साप्ताहिक संख्याको बिबरण
सुर्खेत दैलेख जाजरकोट सल्यान रूकुम पश्चिम जुम्ला कालिकोट मुगु डोल्पा हुम्ला जम्मा
जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरू
 • हिंसा विरुद्ध: ५०               ५८
 • लागु औषध विरूद्द : १८ ३१ ६४
 • मानव वेचविखन तथा ओसारसार विरूद्ध :                  
 • जबरजस्ती करणी बिरूद्ध: १९                   १९
 • ट्राफिक नियम तथा दुर्घटना न्यूनीकरण : १४                 १५
 • धुम्रपान र मद्यपान :                 ११
 • बाल बिवाह :  २४               २७
 • छाउपडी :                  
Anti- ragging/Advisory                    
१०  •  अन्य                 
अभिलेख संकलन :  
 • Siren :                  
 • अन्य :                  
घटित घटना तथा अपराध अनुसन्धानमा सहयोग : 
आगलागी                  
शान्ति सुरक्षामा सहयोग : 
                       
सामाजिक कार्य : 
 • सरसफाई  :                   
  • अन्य : १३७ ३१ १८ १४ २१०

 

समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम भएदेखि हालसम्मको विवरण:- 

सि.नं.  जिल्लाको नाम   कार्तिक  मंसिर  पुष  माघ  फागुन  चैत्र  बैशाख  जेष्ठ  जम्मा  
सुर्खेत  ६५१ ८०८ ९१३ ७५९ ८०८ ६५२ ६३३ ५१२ ५७३६
दैलेख  २७५ ३९८ ३६५ ३३० ३५० ३०० २२३ १९९ २४४०
जाजरकोट  २९ ३६ ५० ४८ ४५ ३० ३५ ३७ ३१०
सल्यान  १३ ११ १४ ३९ ६८ २२ ४७ ६१ २७५
रुकुम  २० २५ १७ २१ २३ १६ १४ १२ १४८
कालिकोट  १३ १४ १९ १७ १९ २७ १२४
जुम्ला  १० ११ ५९
डोल्पा  २५
मुगु  २८ ३८ ४६ ४४ २० १९४
१० हुम्ला  १८ १३ १६ ७० ५० ५८ २३०
जम्मा  १०३२ १३३७ १४४४ १२७७ १३६३ ११३० १०३४ ९२४ ९५४१

साप्ताहिक 

समुदाय  प्रहरी साझेदारी अन्तर्गतका साप्ताहिक जनचेतनामूलक कार्यक्रमको संख्यात्मक विवरण 

सुर्खेत दैलेख जाजरकोट सल्यान रूकुम पश्चिम जुम्ला कालिकोट मुगु डोल्पा हुम्ला जम्मा 
१३७ ३१ १८ १४ २१०