प्रहरी कन्ट्रोल : १००, टोल फ्री नं.: १६६००१४१५१६
नेपा
EN
ईतिहास

                   

Office In-charge to this office till date:

            प्रहरी नायव महानिरीक्षक ज्यूको नामावली

सि.न.

नामथर

देखि

सम्म

पहल सिह लामा

२०१२।१०।१

२०१३।१०।२२

दिलमान सिह थापा

२०१३।१०।२३

२०१९।०६।३०

खडकजित बराल

२०२५।०८।१०

२०२७।०२।२९

शैलेन्द्र प्रसाद सिन्हा

२०२७।०५।१३

२०२८।०९।१०

मोहन बहादुर कार्की

२०२८।११।२०

२०३३।०१।२०

दुर्लभ कुमार थापा

२०३३।०१।२१

२०३५।०१।०५

दिल बहादुर लामा

२०३५।०१।०६

२०३५।०४।०५

चन्द्रविर राई

२०३५।०४।०६

२०३६।०८।१८

हेम बहादुर सिंह

२०३६।०९।१०

२०३६।१२।२६

१०

रण बहादुर चन्द

२०३९।०५।२९

२०४२।०१।२०

११

रत्न शम्शेर ज.व.रा.

२०४२।०१२१

२०४३।०६।२२

१२

पदम कुमार नेपाली

२०४३।०६।२३

२०४४।०९।१३

१३

गोविन्द कर्म थापा

२०४४।०९।१४

२०४८।०१।०८

१४

सोमकान्त शर्मा

२०४८।०१।०९

२०४९।०७।३०

१५

द्धारीका बहादुर श्रेष्ठ

२०४९।०८।०१

२०४९।११।२१

१६

शम्भु थापा क्षेत्री

२०४९।११।२२

२०५१।१०।०६

१७

बलेन्द्र बहादुर सिंह

२०५१।१०।०७

२०५२।०७।०८

१८

राम बहादुर थापा

२०५२।०७।०९

२०५३।११।१९

रामेश्वर प्रसाद खरेल

२०५३।११।२०

२०५४।०२।०६

२०

नारायण चन्द ठकुरी

२०५४।०२।०७

२०५४।०४।०७

२१

अशोक सिंह ठकुरी

२०४५।०४।०७

२०५४।०९।१६

२२

सहविर थापा

२०५४।०९।१७

२०५६।०४।११

२३

राजेन्द्र बहादुर सिंह

२०५६।०४।१२

२०५७।०६।०९

२४

अमर सिंह शाह

२०५७।०६।१०

२०५८।१०।१०

२५

कृष्ण वस्नेत

२०५८।१०।१०

२०५९।०८।१६

२६

हिम बहादुर गुरुङ्ग

२०५९।०८।१६

२०६०।०७।२०

२७

केशव प्रसाद बराल

२०६०।०७।२०

२०६२।०२।१५

२८

श्याम सिंह थापा

२०६२।०२।२५

२०६३।०२।१२

२९

दिपेन्द्र कुमार विष्ट

२०६३।०२।१५

२०६४।०४।१०

३०

भरत बहादुर जि.सी.

२०६४।०४।१४

२०६५।०६।०७

३१

मदन बहादुर खड्का

२०६५।०६।०८

२०६६।०४।१५

३२

दिनकर शम्शेर ज.व.रा

२०६६।०६।०२

२०६७।०९।०२

३३

केदार प्रसाद साउद

२०६७।०९।०६

२०६८।०५।०५

३४

पार्वती थापा मगर

२०६८।०५।०७

२०६९।०७।०६

३५

टपेन्द्र ध्वज हमाल

२०६९।०७।१२

२०७०।०३।११

३६

राजेन्द्र सिंह भण्डारी

२०७०।०३।१६

२०७०।०९।१२

३७

केश बहादुर शाही

२०७०।०९।११

२०७१।१०।२५

३८

केशब प्रसाद अधिकारी

२०७१।१०।२६

२०७२।१०।२६

३९

माधब प्रसाद नेपाल

२०७१।१०।२८

२०७३।११।१५

४०

विजयलाल कायस्थ

२०७३।११।१८

२०७४।०५।१५

 ४१

रण बहादुर चन्द

२०७४।०५।१५

२०७४।१२।२८

 ४२

सुरेश विक्रम शाह

२०७४।१२।२९ 

२०७५।०५।०४

 ४३

महेशविक्रम शाह 

 २०७५।०५।११

 २०७६।०३।०९  

४४ पूर्णचन्द्र जोशी २०७६।०३।०९    २०७६।१०।२८
४५ मसऊद आलम खाँ  २०७६।१०।२९ २०७७।०१।११
४६ बसन्त कुमार पन्त  २०७७।०१।१२  २०७८।०३।०७
४७ गणेश बहादुर ऐर  २०७८।०३।०७ २०७९।०१।१८
४८ राजेश नाथ बास्तोला २०७९।०१।१९ २०७९।०३।१५
४९ पोषराज पोखरेल २०७९।०३।२२ २०७९।१०।०५
५० भिम प्रसाद ढकाल २०७९।१०।११ २०८०।०९।२९
५१ लालमणी आचार्य २०८०।१०।०१
२०८१।०२।२०
५२  अर्जुन चन्द ठकुरी २०८१।०२।२१  हाल सम्म