हिम पहिरोमा मृत्यु ।

 

अषाढ ३, २०७८

जुम्ला- पातारासी गा.पा.-४ वस्ने वर्ष ३५ को सुक बहादुर नेपालीको लेखिढुंगामा माथिबाट हिम पहिरो आई घटनास्थममा नै मृत्यु भएको छ र अर्का १ जना वर्ष ३० को तारा नेपाली घाईते भएका छन् ।