Picture Gallery

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, दैलेखको निरीक्षण तथा कार्यरत सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरुलाई प्रहरी आचरण व्यवहार, अनुशासन र कामकारवाही सम्बन्धी व्रिफिङ्ग गर्नुहुँदै प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक गणेश बहादुर ऐर ।

                                                                             

 

कर्णाली प्रदेश सशस्त्र प्रहरी गण मुख्यालयको निरीक्षण तथा कार्यरत सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरुलाई प्रहरी आचरण व्यवहार, अनुशासन र कामकारवाही सम्बन्धी व्रिफिङ्ग गर्नुहुँदै प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक गणेश बहादुर ऐर ।

                                                                              

 

 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको निरीक्षण तथा कार्यरत सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरुलाई प्रहरी आचरण व्यवहार, अनुशासन र कामकारवाही सम्बन्धी व्रिफिङ्ग गर्नुहुँदै प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक गणेश बहादुर ऐर ।
                                                                                 

 

कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, सुर्खेत (हाल नेपालगंज) को निरीक्षण तथा कार्यरत सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरुलाई प्रहरी आचरण व्यवहार, अनुशासन र कामकारवाही सम्बन्धी व्रिफिङ्ग गर्नुहुँदै प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक गणेश बहादुर ऐर ।
                                                                             

 

 

                          कर्णाली प्रदेश दंगा नियन्त्रण प्रहरी गणको निरीक्षण तथा कार्यरत सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरुलाई प्रहरी आचरण व्यवहार, अनुशासन र कामकारवाही सम्बन्धी व्रिफिङ्ग गर्नुहुँदै प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक गणेश बहादुर ऐर ।